Stanowisko Rady OIRP w Wałbrzychu po Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe

Koleżanki, Koledzy!

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2018 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu przyjęła jednogłośnie stanowisko, w związku z bezprecedensowymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w dniu 10 listopada 2018 r. w Warszawie, podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Treść stanowiska Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu dostępna pod linkiem: https://oirp.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2017/03/Stanowisko-Rady-OIRP-po-NZKRP-14.11.2018-odpis.pdf

***
Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu