REGULAMIN APLIKACJI RADCOWSKIEJ:

Zasady odbywania przez aplikantów radcowskich szkolenia zawodowego, mającego na celu przygotowanie do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej i wykonywania zawodu radcy prawnego określa Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Uchwała Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity – załącznik do Uchwały Nr 119/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej)

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej Zobacz PDF

Menu