EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W ROKU 2021

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33¹ ust. 4 i art. 33ᵌ ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2021 r. (sobota).

Źródło informacji

 

Menu