Płatności

Wpłat z tytułu opłat za aplikację radcowską, za wpis na listę aplikantów, jak również innych związanych z aplikacją radcowską prosimy dokonywać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu:

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337

  • Opłata za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 wynosi 5.850,00 zł.
  • Opłatę należy uiścić do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Aplikant radcowski może wystąpić o rozłożenie na raty opłaty za aplikację radcowską, zgodnie z ustalonym wzorem wniosku, wg obowiązujących na 2024 rok uchwał Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Wzór wniosku o rozłożenie na raty opłaty za aplikację radcowską: wniosek do pobrania

Składki członkowskie aplikantów radcowskich

Obowiązkiem aplikantów radcowskich jest uiszczanie składki członkowskiej na zasadach i w terminach określonych w Uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. (tekst jednolity – załącznik do Uchwały Nr 782/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.).

Uchwała Nr 782/XI/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Zobacz Uchwałę

Składka członkowska aplikanta radcowskiego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 30 zł miesięcznie i jest płatna do końca danego miesiąca na rachunek bankowy Izby:

Santander Bank Polska S.A. 17 1090 2271 0000 0001 2949 9337

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko aplikanta oraz rok aplikacji.

Menu