Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. (art. 22[7] ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Radcowie prawni niewykonujący zawodu nie podlegają powyższemu obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (art. 22[7] ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz. 2135).

Więcej na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych. Kliknij tutaj, aby przejść do strony.
Menu