Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, polegającej w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. (art. 22[7] ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Radcowie prawni niewykonujący zawodu nie podlegają powyższemu obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (art. 22[7] ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych).

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanego dalej “ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. – w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz. 2135).

 

W dniu 09 kwietnia 2021 r. doszło do fuzji następujących spółek:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z siedzibą w Łodzi
  • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

wskutek czego z tym dniem Spółka przejmowana przestała istnieć i została wykreślona z Rejestru. Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka przejmująca działa obecnie pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Obsługa Umowy generalnej odbywa się bez zmian na dotychczasowych zasadach, za pośrednictwem brokera: Willis Towers Watson Sp. z o.o.

Więcej informacji TUTAJ

Więcej na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych. Kliknij tutaj, aby przejść do strony.
Menu