Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych jest organem samorządu radców prawnych. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych (radców prawnych, jak i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych) wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego oraz odwołania od udzielnego radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu ostrzeżenia przez Dziekana Rady (w przypadkach przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi). Od orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego służy odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Sędziowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie mogą pełnić innych funkcji w organach samorządu radców prawnych.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych, a także Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Stałe dni sesyjne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w których to są rozpoznawane sprawy przypadają na pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu dyscyplinarnym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają wymogów pism procesowych określonych w art. 119 kpk. W związku z tym pisma winny być składane wyłącznie w formie papierowej.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:
 1. Radca prawny Dorota Pietrzykowska
Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu:
 1. Radca prawny Ilona Gmerek
 2. Radca prawny Halina Kamińska
 3. Radca prawny Tomasz Kania
 4. Radca prawny Barbara Kleśta
 5. Radca prawny Barbara Kubicka
 6. Radca prawny Dorota Kułakowska (†25.08.2021 r.)
 7. Radca prawny Martyna Kupiecka
 8. Radca prawny Krystyna Miadziołko
 9. Radca prawny Monika Pawlik
 10. Radca prawny Jolanta Pochorecka
 11. Radca prawny Piotr Poczęty
 12. Radca prawny Łukasz Sołtysik
 13. Radca prawny Joanna Tanert-Nosewicz
 14. Radca prawny Maciej Treter
Menu