Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”:
– pytania z zakresu etyki zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania PDF

Menu