Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku T-Park w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 lipca danego roku szkoleniowego.

Przy zaliczeniu obecności na zajęciach wyznaczonych harmonogramem, dopuszcza się uwzględnienie certyfikatów ze szkoleń e-learningowych KIRP, prowadzonych na platformie https://e-learning.kirp.pl/, z których aplikanci mają możliwość skorzystać fakultatywnie, jednakże w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w harmonogramie. Potwierdzeniem odbycia zajęć i zaliczenia testu końcowego będzie certyfikat wygenerowany przez Platformę w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć przesyłając na adres e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

24.06.2023 r. Prawo finansowe (4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

23.09.2023 r. Prawo podatkowe ( 3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

30.09.2023 r. Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka ( 5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń)

07.10.2023 r. Postępowanie sądowoadministracyjne (7 h ćwiczeń)

21.10.2023 r. Prawo podatkowe (3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 435/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2022 r.
Harmonogram zajęć dla III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023
DataPrzedmiot
14.01.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
21.01.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
28.01.2023(7 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
04.02.2023(3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
(5 h konwersatoriów) Prawo administracyjne - prawo ochrony środowiska
11.02.2023(5 h ćwiczeń) Marketing usług prawniczych
18.02.2023(5 h konwersatoriów + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - prawo budowlane
25.02.2023(5 h ćwiczeń) Marketing usług prawniczych
04.03.2023 (2 h konwersatoriów) Prawo Administracyjne Ustrojowe
(6 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - akty prawa miejscowego
11.03.2023(4 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - gospodarka nieruchomościami (3 h konwersatoriów + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - informacja publiczna
18.03.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
25.03.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
01.04.2023(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
15.04.2023(3 h konwersatoriów+ 3 h) ćwiczeń Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
22.04.2023Kolokwium Zsady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych
06.05.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
13.05.2023(7 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
20.05.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
27.05.2023(3 h konwersatoriów i 4 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
03.06.2023(3 h konwersatoriów i 5 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
17.06.2023(2 h konwersatoriów i 6 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
24.06.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
01.07.2023(4 j.z.) zajęcia e-learningowe Psychologiczne aspekty pracy prawnika; (4 j.z.) zajęcia e-learningowe Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym
08.07.2023Rezerwa
26.08.2023(3 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo bankowe
02.09.2023(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
09.09.2023(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
16.09.2023(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
23.09.2023(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
30.09.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo finansowe
07.10.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
14.10.2023 (7 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie sądowoadministracyjne
21.10.2023 (7 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
28.10.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
04.11.2023(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja karna
18.11.2023Kolokwium Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe
25.11.2023(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - umowy
02.12.2023(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja cywilna
09.12.2023Rezerwa
Menu