Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

27.08.2022 r. – Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka (5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń)

03.09.2022 r. – Prawo finansowe (4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 23 grudnia 2021 r.
Harmonogram zajęć dla III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2022
DataPrzedmiot
08.01.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
15.01.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
22.01.2022(7 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
29.01.2022(3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
(5 h konwersatoriów) Prawo administracyjne - prawo ochrony środowiska
05.02.2022(6 h ćwiczeń) Psychologiczne aspekty pracy prawnika
12.02.2022(4 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - gospodarka nieruchomościami (3 h konwersatoriów + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - informacja publiczna
19.02.2022(5 h konwersatoriów + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - prawo budowlane
26.02.2022 (2 h konwersatoriów) Prawo Administracyjne Ustrojowe
(6 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - akty prawa miejscowego
05.03.2022(6 h ćwiczeń) Marketing usług prawniczych
12.03.2022(6 h ćwiczeń) Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym
19.03.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
26.03.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
02.04.2022(3 h konwersatoriów + 3 h) ćwiczeń Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
09.04.2022(3 h konwersatoriów+ 3 h) ćwiczeń Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
23.04.2022Kolokwium Zsady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych
07.05.2022(7 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
14.05.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
21.05.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
28.05.2022(3 h konwersatoriów i 4 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
04.06.2022(3 h konwersatoriów i 5 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
11.06.2022(2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
25.06.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
02.07.2022Rezerwa
20.08.2022(3 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo bankowe
27.08.2022(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo finansowe
03.09.2022(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
10.09.2022(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
17.09.2022(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
24.09.2022(5 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
01.10.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
08.10.2022( 7 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
15.10.2022 (7 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie sądowoadministracyjne
22.10.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
29.10.2022Kolokwium Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe
05.11.2022(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - umowy
19.11.2022(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja karna
26.11.2022(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja cywilna
03.12.2022Rezerwa
10.12.2022xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menu