Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ:

06.02.2021 – Prawo administracyjne ustrojowe, akty prawa miejscowego (8 godz. zajęć)

20.02.2021 – Prawo budowlane (6 godz. zajęć)

06.03.2021 – Marketing usług prawniczych (6 godz. zajęć)

20.03.2021 – Postępowanie administracyjne (7 godz. zajęć)

27.03.2021 – Postępowanie administracyjne (7 godz. zajęć)

10.04.2021 – Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (6 godz. zajęć)

24.04.2021 – Prawo podatkowe (7 godz. zajęć)

08.05.2021 – Postępowanie sądowoadministracyjne (6 godz. zajęć)

15.05.2021 – Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (6 godz. zajęć)

26.06.2021 – Kolokwium Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego […]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 11 grudnia 2020 r. 
Harmonogram zajęć dla III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021
DataPrzedmiot
09.01.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
16.01.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
23.01.2021(7 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
30.01.2021(3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu i etyka radcy prawnego
(5 h wykład) Prawo administracyjne - prawo ochrony środowiska
06.02.2021(5 h wykład + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - prawo budowlane
13.02.2021(4 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - gospodarka nieruchomościami (3 h wykład + 1 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - informacja publiczna
20.02.2021 (2 h wykład) Prawo administracyjne ustrojowe
(6 h ćwiczeń) Prawo administracyjne - akty prawa miejscowego
27.02.2021(6 h ćwiczeń) Psychologiczne aspekty pracy prawnika
06.03.2021(3 h wykład + 3 h) ćwiczeń Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
13.03.2021(3 h wykład + 3 h) ćwiczeń Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
20.03.2021(6 h ćwiczeń) Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym
27.03.2021(6 h ćwiczeń) Marketing usług prawniczych
10.04.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
17.04.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
24.04.2021Kolokwium Etyka
08.05.2021(7 h ćwiczeń) Postępowanie administracyjne
15.05.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
22.05.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
29.05.2021(3 h wykład i 3 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
12.06.2021(2 h wykład i 4 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
19.06.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
26.06.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
03.07.2021Rezerwa
21.08.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo bankowe
28.08.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo finansowe
04.09.2021(5 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
11.09.2021(5 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
18.09.2021(5 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
25.09.2021(5 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
02.10.2021( 6 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
09.10.2021( 6 h ćwiczeń) Postępowanie sądowoadministracyjne
16.10.2021 (7 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie sądowoadministracyjne
23.10.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
06.11.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo finansowe, podatkowe i celne - prawo podatkowe
13.11.2021Kolokwium Prawo administracyjne, postepowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe
20.11.2021(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja karna
27.11.2021(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - apelacja cywilna
04.12.2021(6 h ćwiczeń z wykorzystania rezerwy) Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - umowy
11.12.2020xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menu