Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż  termin kolokwium z danego przedmiotu. W przypadku zajęć, które nie kończą się kolokwium, należy je zaliczyć do dnia 15 grudnia 2024 r. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl. 

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich III roku aplikacji udostępnione są na platformie szkoleniowej e-KIRP: https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 632/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r.
Harmonogram zajęć dla III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2024
DataPrzedmiot
13.01.2024zajęcia e-learningowe: Administracja samorządowa 4 j.z.; Administracja rządowa 2 j.z.
20.01.2024zajęcia e-learningowe: Zasady techniki prawodawczej 4 j.z.; Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 4 j.z.
27.01.2024Marketing usług prawniczych 5 h ćwiczeń
01.02.2024xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
03.02.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego 3 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
10.02.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego 3 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
17.02.2024Prawo administracyjne - sporządzanie projektów aktów normatywnych w tym aktów prawa miejscowego 6 h ćwiczeń
24.02.2024Prawo administracyjne - gospodarka nieruchomościami 3 h ćwiczeń Prawo administracyjne - prawo budowlane 3 h ćwiczeń
02.03.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego 8 h ćwiczeń
09.03.2024Marketing usług prawniczych 5 h ćwiczeń
16.03.2024KOLOKWIUM Zsady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego
23.03.2024Postępowanie administracyjne 3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń
06.04.2024Prawo konstytucyjne - ochrona praw jednostki (skarga konstytucyja) 2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń zajęcia e-learningowe Rzecznik praw obywatelskich 2 j.z.
13.04.2024Postępowanie administracyjne 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
20.04.2024Postępowanie administracyjne 7 h ćwiczeń
27.04.2024Prawo podatkowe 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
11.05.2024Prawo podatkowe 2 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
18.05.2024Postępowanie sądowoadministracyjne 3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń
25.05.2024Postępowanie sądowoadministracyjne 7 h ćwiczeń
08.06.2024Postępowanie sądowoadministracyjne 4 h ćwiczeń zajęcia e-learningowe: Skarga do WSA 4 j.z.;
15.06.2024Prawo podatkowe 2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń zajęcia e-learningowe: Prawo celne i prawo akcyzowe 2 j.z.;
22.06.2024Prawo podatkowe 2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń
29.06.2024Prawo bankowe - weksle 6 h ćwiczeń zajęcia e-learningowe: Publiczne prawo bankowe 2 j.z.;
24.08.2024zajęcia e-learningowe: Podstawy Prawa UE 4 j.z.; Ochrona praw podstawowych w Europie 4 j.z.
31.08.2024zajęcia e-learningowe: Podstawy Prawa UE 6 j.z.;
07.09.2024zajęcia e-learningowe: Psychologiczne aspekty pracy prawnika 4 j.z.; Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym 4 j.z.
14.09.2024Postępowanie sądowoadministracyjne 7 h ćwiczeń z REZERWY
21.09.2024zajęcia e-learningowe: Ustawa o finansach publicznych 4 j.z.; Prawo rynku kapitałowego 4 j.z.
28.09.2024Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka 2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń
05.10.2024Postępowanie sądowoadministracyjne 7 h ćwiczeń
12.10.2024Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka 2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń
19.10.2024KOLOKWIUM Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe
26.10.2024 Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - Apelacja cywilna 7 h ćwiczeń z REZERWY
09.11.2024 Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - Apelacja cywilna 6 h ćwiczeń z REZERWY
16.11.2024 Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - Apelacja karna 7 h ćwiczeń z REZERWY
23.11.2024 Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - Apelacja karna 6 h ćwiczeń z REZERWY
30.11.2024 Przygotowanie do egzaminu radcowskiego - Umowy 7 h ćwiczeń z REZERWY
07.12.2024Rezerwa
14.12.2024Rezerwa
Menu