mLegitymacja dla radców prawnych i aplikantów radcowskich jest już dostępna w usłudze mObywatel (najnowsza wersja 4.28.0). Zachęcamy do korzystania z mLegitymacji, dzięki której potwierdzisz swoje uprawnienia do wykonywania zawodu.

Korzystanie z mLegitymacji w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel jest możliwe dzięki wymianie informacji dotyczących statusu zawodowego radców prawnych oraz statusu aplikantów radcowskich między aplikacją mobilną mObywatel a elektronicznym systemem KIRP.

Legitymacja elektroniczna jest dostępna na systemach IOS i Android. Po dodaniu dokumentu do aplikacji możliwe będzie posługiwanie się nią również w trybie offline.

W przypadku problemów z dostępem do aplikacji prosimy użytkowników o weryfikację czy:

 • systemy KIRP zostały zasilone aktualnymi informacjami z właściwej OIRP,
 • użytkownik posiada aktualną wersję aplikacji mObywatel (4.28.0),
 • użytkownik posiada ważną legitymację tradycyjną.

Ważne kwestie techniczne:

W przypadku systemu iOS niezbędne jest zainstalowanie najnowszej wersji mObywatela (4.28.0). Jeżeli nie ma możliwości pobrania wersji 4.28.0 aplikacji mObywatel z App Store, należy postępować zgodnie z poniższym:

 • wejdź do przeglądarki internetowej na swoim telefonie i wpisz -> mObywatel 2.0 App Store,
 • zobaczysz ikonę aplikacji mObywatel,
 • naciśnij button ZAINSTALUJ,
 • zostaniesz przekierowany do App store na swoim urządzeniu,
 • naciśnij button OTWÓRZ, zostaniesz przekierowany do najnowszej wersji aplikacji mObywatel,
 • zaloguj się.

W przypadku użytkowników posiadających system Android należy poczekać na udostępnienie aktualizacji aplikacji mObywatel przez Sklep Play (Google).

Dzieje się to stopniowo, prosimy o cierpliwość.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Q&A)

Nie widzę dostępnej funkcji mLegitymacji radcy prawnego i aplikanta radcowskiego, co mogę zrobić?

Niezbędne jest zainstalowanie najnowszej wersji mObywatela (4.28.0). Jeżeli nie ma możliwości aktualizacji pobrania wersji 4.28 aplikacji mObywatel z App Store, należy postępować zgodnie z poniższym:

 • Wejdź do przeglądarki internetowej na swoim telefonie i wpisz -> mObywatel 2.0 App Store
 • Zobaczysz ikonę aplikacji mObywatel
 • Naciśnij button ZAINSTALUJ
 • Zostaniesz przekierowany do App store na swoim urządzeniu
 • Naciśnij button OTWÓRZ, zostaniesz przekierowany do najnowszej wersji aplikacji mObywatel
 • Zaloguj się
W przypadku użytkowników posiadających system Android należy poczekać na udostępnienie aktualizacji aplikacji mObywatel przez Sklep Play (Google). Nie mamy wpływu na dystrybucję aktualizacji mObywatela 4.28.0.

Czy muszę posiadać ważną legitymację tradycyjną, aby korzystać z mLegitymacji?

Tak, korzystanie z mLegitymacji w aplikacji mObywatel będzie warunkowane posiadaniem ważnej wersji legitymacji tradycyjnej (podobnie jak to ma miejsce w przypadku dowodu osobistego).

Moja legitymacja tradycyjna jest nieaktualna, czy mogę ją zastąpić legitymacją elektroniczną?

Osoby, które nie posiadają legitymacji tradycyjnej, a także te, których legitymacje są nieaktualne lub unieważnione, nie będą mogły skorzystać z elektronicznego odpowiednika w aplikacji mObywatel.

Dlaczego zdjęcie w mLegitymacji różni się od zdjęcia na legitymacji tradycyjnej?

Zdjęcie do mLegitymacji jest pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych, co oznacza, że jest takie samo jak zdjęcie, które mamy w dowodzie osobistym.

Co w przypadku kiedy pojawiają się problemy z weryfikacją danych?

Prosimy o kontakt się z właściwą OIRP w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych danych.

Mam ważną legitymację tradycyjną i ważną aplikację mObywatel i nie mam dostępu do mLegitymacji. Co mogę zrobić?

Jeśli posiadasz ważny dokument i ważną aplikację mObywatel również skontaktuj się z właściwą OIRP.

Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego/aplikanta przez Extranet:

1. Zalogować się do Ekstranetu radców/aplikantów.
2. Na pulpicie głównym kliknąć przycisk LEGITYMACJE – otworzy się formularz z danymi osobowymi.
3. Proszę sprawdzić poprawność danych. Pola wypełnione zostały automatycznie danymi pobranymi z bazy.
4. Brakujące pola, oznaczone na czerwono, należy uzupełnić. W tym celu proszę wcisnąć przycisk UZUPEŁNIJ
DANE, który znajduje się pod formularzem. Otworzy się zakładka DANE ZGŁOSZENIOWE. Dodatkowe dane uzupełnione przez tę zakładkę będą wymagały akceptacji ze strony Izby.
5. Do wyrobienia legitymacji wymagane jest zdjęcie (patrz: Instrukcja zamieszczania zdjęcia).
6. Po zaakceptowaniu przez Izbę wszystkich aktualizowanych danych będą one widoczne w zakładce DANE ZGŁOSZENIOWE.
7. Formularz wniosku o wyrobienie legitymacji będzie aktywny.
8. Dane są uzupełnione, istnieje opcja zaznaczenia chęci wydrukowania drugiego imienia (nie jest to konieczne).
9. Radcy prawni muszą dokonać wyboru typu legitymacji.

Obecnie dostępne są tylko legitymacje:

 • z mikroprocesorem bezstykowym (standard, koszt: 32,00 zł brutto, płatne na konto bankowe Izby) – w pamięci mikroprocesora zostaną zapisane dane posiadacza, które umożliwią bezpośrednie wykorzystanie takiej legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów.

10. Aplikantów obowiązuje jeden typ legitymacji, którego koszt wynosi 27,00 zł brutto (w formularzu nie pojawi się żadna opcja wyboru).
11. Następnie należy wskazać opcję uzasadniającą wydanie legitymacji, np. Wpis na listę radców prawnych/aplikantów radcowskich (pierwsza legitymacja) czy utrata ważności legitymacji.
12. Następnie należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI. Po tej czynności wniosek zostanie przesłany do zaakceptowania.
13. Formularz wniosku stanie się nieaktywny. Wyświetlony zostanie komunikat WNIOSEK ZOSTAŁ WYSŁANY.
14. Na dole ekranu pojawi się tabela z informacją o statusie wniosku. Po przekazaniu legitymacji z
wytwórni, status zmieni się na „Do odbioru”.

Instrukcja zamieszczania zdjęcia:

1. W celu dodania zdjęcia należy kliknąć przycisk DODAJ/ZMIEŃ ZDJĘCIE – otworzy się okno dodawania zdjęcia.
2. Należy kliknąć przycisk PRZEGLĄDAJ i następnie, z listy plików, wskazać plik ze zdjęciem i zatwierdzić przyciskiem OTWÓRZ.
3. Następnie należy wybrać przycisk WCZYTAJ. Zdjęcie zostanie załadowane.
4. W przypadku, gdy po wczytaniu nie widać zdjęcia w całości, należy w prawym dolnym rogu okna, w którym wyświetliło się zdjęcie, znaleźć oznaczenie skali obrazu – domyślnie będzie to 100%. Należy zmniejszyć skalę do takiej, przy której będzie widoczne całe zdjęcie, a także napis: KADRUJ OBRAZ, a następnie ZAPISZ.
5. Proszę zwrócić uwagę czy zdjęcie jest odpowiednio wykadrowane. Żółta ramka dookoła niego służy do ustawienia właściwego wyświetlania zdjęcia.
6. Po ustawieniu zdjęcia, należy kliknąć przycisk KADRUJ OBRAZ i następnie ZAPISZ.
7. Po wykonaniu tych operacji zdjęcie zostanie przesłane do akceptacji. W zakładce zmiany danych pojawi się komunikat ZDJĘCIE ZOSTAŁO PRZESŁANE DO AKCEPTACJI.

UWAGA! W celu uniknięcia problemów z załączanym zdjęciem, musi ono posiadać następujące parametry:
 • Wymagany format: jpg, jpeg,
 • Format: 3:4,
 • Minimalna rozdzielczość: 480×640 px,
 • Maksymalna rozdzielczość: 1200×1800 px (preferowana niższa),
 • Minimalny rozmiar: 100 KB,
 • Maksymalny rozmiar: 2 MB (preferowany mniejszy),
 • Charakter zdjęcia: dowodowy/paszportowy – zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z zamkniętymi ustami; tło powinno być białe i jednorodne.
 • WAŻNE! Odpowiedzialność za przekazania prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny i aplikant radcowski!

Instrukcja w wersji PDF →

Menu