1. Radca Prawny Zbignew Pietrzak Radca prawny Zbigniew Pietrzak
  Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych. Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi dochodzenie i pełni funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym. Rzecznik Dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy nie mogą pełnić innych funkcji w organach samorządu radców prawnych.

Rzecznik Dyscyplinarny działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych, a także Uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego (XI kadencji):
 1. Radca prawny Agnieszka Appel
 2. Radca prawny Tomasz Grydziuszko
 3. Radca prawny Mariusz Jagiełło
 4. Radca prawny Ewa Kwiatkowska
 5. Radca prawny Damian Mikulski
 6. Radca prawny Barbara Piotrkowska
 7. Radca prawny Beata Rodak
 8. Radca prawny Kamila Rutkowska-Krehut
 9. Radca prawny Adriana Sobierajska-Sokolnicka
Menu