Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 lipca danego roku szkoleniowego.

Przy zaliczeniu obecności na zajęciach wyznaczonych harmonogramem, dopuszcza się uwzględnienie certyfikatów ze szkoleń e-learningowych KIRP, prowadzonych na platformie https://e-learning.kirp.pl/, z których aplikanci mają możliwość skorzystać fakultatywnie, jednakże w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w harmonogramie. Potwierdzeniem odbycia zajęć i zaliczenia testu końcowego będzie certyfikat wygenerowany przez Platformę w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć przesyłając na adres e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

30.09.2023 r. – 6 h ćwiczeń Prawo pracy + 2 h konwersatoriów Prawo ubezpieczeń społecznych

18.11.2023 r. – 4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń Prawo ubezpieczeń społecznych

25.11.2023 r. – zajęcia odwołane

02.12.2023 r. – 3 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń Prawo ubezpieczeń społecznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 433/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2022 r.
Harmonogram zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023
DataPrzedmiot
14.01.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
21.01.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
28.01.2023(7 h ćwiczeń) Prawo cywilne
02.02.2023(2 h wykład) Funkcjonowanie sądów powszechnych oraz metodyka pracy sędziego cywilisty (1 h wykład) Metodyka pracy sędziego karnisty (3 h wykład) Funkcjonowanie prokuratury
04.02.2023xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11.02.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
18.02.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
25.02.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
04.03.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
11.03.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
18.03.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
25.03.2023(5 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
01.04.2023(7 h konwersatoriów) Zasady wykonywania zawodu
15.04.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
22.04.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
06.05.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
13.05.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
20.05.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo cywilne
27.05.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
03.06.2023(4 konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
17.06.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
24.06.2023(6 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
01.07.20236 j.z. zajęcia e-learningowe Etykieta wykonywania zawodu
08.07.2023Rezerwa
26.08.2023(6 h ćwiczeń) Retoryka i erystyka.
02.09.2023(6 h ćwiczeń) Sztuka prezentacji i przekonywania.
09.09.2023(5 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo pracy
16.09.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo pracy
23.09.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo pracy
30.09.2023(6 h ćwiczeń) Prawo pracy
07.10.2023 (7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
14.10.2023 (7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
21.10.2023 (7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
28.10.2023 (8 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie cywilne
04.11.2023Kolokwium Prawo cywilne, Postępowanie cywilne
18.11.2023(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
25.11.2023(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
02.12.2023(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
09.12.2023Kolokwium Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Menu