Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „T-Park” w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 1.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 11 grudnia 2020 r. 
Harmonogram zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021
DataPrzedmiot
09.01.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
16.01.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
23.01.2021(6 h ćwiczeń) Prawo cywilne
28.01.2021(2 h wykład) Funkcjonowanie sądów powszechnych oraz metodyka pracy sędziego cywilisty
(1 h wykład) Metodyka pracy sędziego karnisty
(3 h wykład) Funkcjonowanie prokuratury
30.01.2021xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
06.02.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
13.02.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
20.02.2021(7 h wykład) Zasady wykonywania zawodu
27.02.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
06.03.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
13.03.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
20.03.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
27.03.2021(5 h wykład + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
10.04.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
17.04.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
24.04.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
08.05.2021(6 h ćwiczeń) Komunikacja
15.05.2021(6 h ćwiczeń) Sztuka prezentacji i przekonywania.
22.05.2021(6 h ćwiczeń) Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu
29.05.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
12.06.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
19.06.2021 (6 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo cywilne
26.06.2021Kolokwium Prawo cywilne
03.07.2021Rezerwa
21.08.2021(3 h wykład + 5 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
28.08.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
04.09.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
11.09.2021(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
18.09.2021(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
25.09.2021(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
02.10.2021(5 h wykład + 2 h ćwiczeń) Prawo pracy
09.10.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo pracy
16.10.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo pracy
23.10.2021(6 h ćwiczeń) Prawo pracy
06.11.2021(6 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie cywilne
13.11.2021Kolokwium Postępowanie cywilne
20.11.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
27.11.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
04.12.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
11.12.2021Kolokwium Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Menu