Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

24.09.2022 r. – Prawo pracy (5 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń)

05.11.2022 r. – Komunikacja (6 h ćwiczeń)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 264/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 23 grudnia 2021 r.
Harmonogram zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2022
DataPrzedmiot
08.01.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
15.01.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
22.01.2022(6 h ćwiczeń) Prawo cywilne
27.01.2022(2 h wykład) Funkcjonowanie sądów powszechnych oraz metodyka pracy sędziego cywilisty (1 h wykład) Metodyka pracy sędziego karnisty (3 h wykład) Funkcjonowanie prokuratury
29.01.2022xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05.02.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
12.02.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
19.02.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
26.02.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
05.03.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
12.03.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
19.03.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
26.03.2022(5 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
02.04.2022(7 h konwersatoriów) Zasady wykonywania zawodu
09.04.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
23.04.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu
07.05.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo cywilne
14.05.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo cywilne
21.05.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
28.05.2022(4 konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
04.06.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
11.06.2022 (6 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Prawo cywilne
25.06.2022(6 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
02.07.2022Rezerwa
20.08.2022(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
27.08.2022(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
03.09.2022(7 h ćwiczeń) Postępowanie cywilne
10.09.2022 (6 h ćwiczeń wykorzystane z rezerwy) Postępowanie cywilne
17.09.2022Kolokwium Prawo cywilne, Postępowanie cywilne
24.09.2022(6 h ćwiczeń) Komunikacja
01.10.2022(6 h ćwiczeń) Sztuka prezentacji i przekonywania.
08.10.2022(6 h ćwiczeń) Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu
15.10.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo pracy
22.10.2022(6 h ćwiczeń) Prawo pracy
29.10.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo pracy
05.11.2022(5 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo pracy
19.11.2022(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
26.11.2022(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
03.12.2022(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo ubezpieczeń społecznych
10.12.2022Kolokwium Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Menu