Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż  termin kolokwium z danego przedmiotu. W przypadku zajęć, które nie kończą się kolokwium, należy je zaliczyć do dnia 15 grudnia 2024 r. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl. 

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji udostępnione są na platformie szkoleniowej e-KIRP: https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/

ZMIANY W HARMONOGRAMIE:

15.06.2024 r. Prawo cywilne 8 h ćwiczeń

08.06.2024 r. – Postępowanie cywilne 7 h ćwiczeń

11.05.2024 r.Prawo cywilne (umowy) 4 h konwersatoriów+3 h ćwiczeń

27.04.2024 r. zajęcia e-learningowe: Perfekcyjne pierwsze wrażenie 2 j.z.; Korespondencja służbowa, telefony i spotkania online 2 j.z.; Dress code w biznesie 2 j.z.

02.03.2024 r. – zajęcia e-learningowe: Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności umownych 4 j.z.; Międzynarodowe postępowanie cywilne 4 j.z.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 630/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r.
Harmonogram zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2024
DataPrzedmiot
13.01.2024zajęcia e-learningowe: Ochrona dóbr osobistych 4 j.z.; Prawo rzeczowe- służebność 4 j.z.
20.01.2024zajęcia e-learningowe: Konstruowanie umów cywilnoprawnych 6 j.z.
27.01.2024Prawo cywilne 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
01.02.2024Funkcjonowanie sądów powszechnych oraz metodyka pracy sędziego cywilisty 2 h konwersatoriów; Metodyka pracy sędziego karnisty 1 h konwersatoriów; Funkcjonowanie prokuratury 3 h konwersatoriów
03.02.2024xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.02.2024zajęcia e-learningowe: Uprawnienia i obowiązki aplikanta 2 j.z.; Organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych 4 j.z.
17.02.2024Prawo cywilne- umowy 2 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
24.02.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego [...] 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
02.03.2024Prawo cywilne- umowy 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
09.03.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego [...] 4 h konwersatoriów + 1 h ćwiczeń + 2 h ćwiczeń z REZERWY
16.03.2024Prawo cywilne- umowy 7 h ćwiczeń
23.03.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego [...] 6 h ćwiczeń z REZERWY
06.04.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego [...] 6 h ćwiczeń z REZERWY
13.04.2024KOLOKWIUM Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych
20.04.2024Prawo cywilne 7 h ćwiczeń
27.04.2024zajęcia e-learningowe: Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności umownych 4 j.z.; Międzynarodowe postępowanie cywilne 4 j.z.
11.05.2024Postępowanie cywilne 7 h ćwiczeń
18.05.2024Postępowanie cywilne 7 h ćwiczeń
25.05.2024Prawo cywilne 3 h ćwiczeń + 4 h ćwiczeń z REZERWY
08.06.2024zajęcia e-learningowe: Perfekcyjne pierwsze wrażenie 2 j.z.; Korespondencja służbowa, telefony i spotkania online 2 j.z.; Dress code w biznesie 2 j.z.
15.06.2024Prawo cywilne 6 h ćwiczeń
22.06.2024Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka 8 h ćwiczeń
29.06.2024Postępowanie cywilne 6 h ćwiczeń
24.08.2024zajęcia e-learningowe: Równe traktowanie w zatrudnieniu 2 j.z.; Rozwiązywanie umowy o pracę 4 j.z.
31.08.2024zajęcia e-learningowe: Prawo ubezpieczeń społecznych 6 j.z.;
07.09.2024zajęcia e-learningowe: Konstruowanie apelacji 4 j.z.;
14.09.2024Postępowanie cywilne 7 h ćwiczeń
21.09.2024Postępowanie cywilne 7 h ćwiczeń
28.09.2024Postępowanie cywilne 2 h ćwiczeń + 4 h ćwiczeń z REZERWY
05.10.2024Postępowanie cywilne 2 h ćwiczeń + 4 h ćwiczeń z REZERWY
12.10.2024Postępowanie cywilne 6 h ćwiczeń z REZERWY
19.10.2024zajęcia e-learningowe: Majątkowe ustroje małżeńskie 6 j.z.;
26.10.2024Prawo rodzinne i opiekuńcze 2 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
09.11.2024Prawo rodzinne i opiekuńcze 7 h ćwiczeń
16.11.2024Prawo rodzinne i opiekuńcze 8 h ćwiczeń z REZERWY
23.11.2024KOLOKWIUM Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze
30.11.2024Prawo pracy 2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń
07.12.2024Prawo pracy8 h ćwiczeń
14.12.2024Prawo ubezpieczeń społecznych 2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń
Menu