Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. – o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 poz. 1166) Zobacz PDF →

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265) Zobacz PDF →

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1715) Zobacz PDF →

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1798) Zobacz PDF →

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2135) Zobacz PDF →

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 1184) Zobacz PDF →

Kodeks Etyki Radcy Prawnego Zobacz PDF →

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego Zobacz PDF →

Tablice informacyjne o wykonywaniu zawodu radcy prawnego Zobacz PDF →

Uchwała Nr 102/X/2018 KRRP w sprawie angielskich nazw zawodu radcy prawnego […] Zobacz PDF →

Menu