Etyka i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego

Podstawowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym określenie wartości i obowiązków etycznych jakimi kierować powinien się radca prawny, jak również zasady zachowania tajemnicy zawodowej, określenie zajęć niedopuszczanych, czy też powodujących konflikt interesów przy wykonywaniu zawodu, zasady pozyskiwania klientów, wreszcie – zasady korzystania z wolności słowa i pisma, zostały zawarte w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (Załącznik do Uchwały Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych  z dnia 8 lipca 2022 r.)

Kodeks Etyki Radcy Prawnego określa także zasady współpracy radcy prawnego z klientem, zasady wynagradzania radcy prawnego, w tym dysponowania środkami klienta, a także stosunek radcy prawnego do sądów i urzędów, a także relacje pomiędzy radcami prawnymi.

Szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego (Załącznik do Uchwały Nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego).

Menu