Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż  termin kolokwium z danego przedmiotu. W przypadku zajęć, które nie kończą się kolokwium, należy je zaliczyć do dnia 15 grudnia 2024 r. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl. 

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich II roku aplikacji udostępnione są na platformie szkoleniowej e-KIRP: https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 631/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2023 r.
Harmonogram zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2024
DataPrzedmiot
13.01.2024Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 8 h konwersatoriów
20.01.2024Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 2 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
27.01.2024zajęcia e-learningowe:Kary, środki karne, środki kompensacyjne... 4 j.z.; Wybrane przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe 4 j.z.
01.02.2024xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
03.02.2024Prawo spółek handlowych 4 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń
10.02.2024Prawo spółek handlowych 4 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń
17.02.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
24.02.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń
02.03.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń
09.03.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 6 h ćwiczeń
16.03.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 6 h ćwiczeń
23.03.2024Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia 6 h ćwiczeń
06.04.2024zajęcia e-learningowe:Konstruowanie apelacji 4 j.z.; Nadzwyczajne środki zaskarżenia 4 j.z.
13.04.2024KOLOKWIUM Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia
20.04.2024Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka zawodu radcy prawnego 2 h ćwiczeń + 4 h ćwiczeń z REZERWY
27.04.2024Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 4 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń
11.05.2024Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 6 h ćwiczeń + 1 h ćwiczeń z REZERWY
18.05.2024Prawo spółek handlowych 4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń
25.05.2024Prawo spółek handlowych 7 h ćwiczeń
08.06.2024Prawo spółek handlowych 7 h ćwiczeń
15.06.2024Prawo spółek handlowych 7 h ćwiczeń
22.06.2024Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym 5 h ćwiczeń + 2 h ćwiczeń z REZERWY
29.06.2024zajęcia e-learningowe:Prowadzenie kancelarii oraz formy wykonywania zawodu 4 j.z.; Metody wynagradzania r.pr. 2 j.z.; Arbitraż 2 j.z.
24.08.2024zajęcia e-learningowe:Prawo własności przemysłowej 4 j.z.; Prawo autorskie 2 j.z.; Stosowanie wzorców umownych i klauzul abuzywnych w praktyce obrotu 2 j.z.
31.08.2024zajęcia e-learningowe:Fundacje i stowarzyszenia 2 j.z.; Ochrona konkurencji i konsumentów 2 j.z.; Prawo nieuczciwej konkurencji 2 j.z.
07.09.2024Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym 5 h ćwiczeń + 1 h ćwiczeń z REZERWY
14.09.2024zajęcia e-learningowe: Zamówienia publiczne 6 j.z.;
21.09.2024 Prawo gospodarcze - umowa z zakresu zamówień publicznych 6 h ćwiczeń z REZERWY
28.09.2024Prawo gospodarcze - Prawo przewozowe 6 h ćwiczeń + 1 h ćwiczeń z REZERWY
05.10.2024Prawo gospodarcze - ochrona danych osobowych 5 h ćwiczeń + 1 h ćwiczeń z REZERWY
12.10.2024Prawo gospodarcze - Prawo spółdzielcze 6 h ćwiczeń + 2 h ćwiczeń z REZERWY
19.10.2024Prawo gospodarcze - umowa zastawów, hipoteki i inne 8 h ćwiczeń
26.10.2024Prawo gospodarcze - świadczenie usług drogą elektroniczną 5 h ćwiczeń + 2 h ćwiczeń z REZERWY
09.11.2024Prawo gospodarcze - ubezpieczenia 6 h ćwiczeń zajęcia e-learningowe: Prawo ubezpieczeń gospodarczych 2 j.z.;
16.11.2024Prawo gospodarcze - przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z trzeciej części egzaminu radcowskiego 6 h ćwiczeń
23.11.2024KOLOKWIUM Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
30.11.2024zajęcia e-learningowe: Majątkowe ustroje małżeńskie 6 j.z.;
07.12.2024Prawo rodzinne i opiekuńcze 2 h konwersatoriów + 5 h ćwiczeń
14.12.2024Prawo rodzinne i opiekuńcze 7 h ćwiczeń
Menu