Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ:

06.02.2021 – Postępowanie karne 3 h wykład + 4 h ćwiczeń

13.02.2021 – Postępowanie karne 3 h wykład + 4 h ćwiczeń

20.03.2021 – Historia świadczenia pomocy prawnej 3 h wykład, Postępowanie karne 4 h ćwiczeń

27.03.2021 – Historia świadczenia pomocy prawnej 6 h ćwiczeń

24.04.2021 – Prawo spółek handlowych 7 h ćwiczeń

19.06.2021 -Kolokwium Prawo spółek handlowych […]

26.06.2021 r. – Kolokwium Prawo karne […]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 83/XI/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 11 grudnia 2020 r. 
Harmonogram zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021
DataPrzedmiot
09.01.2021(7 h wykład) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
16.01.2021(7 h wykład) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
23.01.2021(6 h ćwiczeń) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
30.01.2021(4 h wykład) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń (4 h wykład) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
06.02.2021(3 h wykład) Historia świadczenia pomocy prawnej (4 h ćwiczeń) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
13.02.2021(6 h ćwiczeń) Historia świadczenia pomocy prawnej
20.02.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
27.02.2021(7 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
06.03.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
13.03.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
20.03.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
27.03.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
10.04.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
17.04.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
24.04.2021Kolokwium Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń
08.05.2021(8 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
15.05.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
22.05.2021(6 h wykład + 2 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
29.05.2021(7 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
12.06.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
19.06.2021(7 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
26.06.2021Kolokwium Prawo społek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
03.07.2021Rezerwa
21.08.2021(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
28.08.2021(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
04.09.2021(4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - rejestr zastawów (4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przedsiębiorców
11.09.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo autorskie
18.09.2021(3 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona danych osobowych
25.09.2021(6 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - świadczenie usług drogą elektroniczną
02.10.2021(4 h wykład + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo zamówień publicznych
09.10.2021(1 h wykład + 6 h ćwiczeń wykorzystanie rezerwy) Prawo gospodarcze - Prawo spółdzielcze
16.10.2021(1 h wykład + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - fundacje i stowarzyszenia ( 2 h wykład + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona konkurencji i konsumenta
23.10.2021(4 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ubezpieczenia
06.11.2021(2 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przewozowe
13.11.2021Kolokwium Prawo gospodarcze
20.11.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
27.11.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
04.12.2021(3 h wykład + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
11.12.2021Kolokwium Prawo rodzinne i opiekuńcze
Menu