Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zajęcia e-learningowe przewidziane w harmonogramie zajęć traktuje się jako zajęcia obowiązkowe, które należy zaliczyć w terminie nie późniejszym, niż w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Potwierdzeniem udziału w zajęciach i zaliczenia testu jest certyfikat wygenerowany przez platformę KIRP w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć  przesyłając na adres  e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 lipca danego roku szkoleniowego.

Przy zaliczeniu obecności na zajęciach wyznaczonych harmonogramem, dopuszcza się uwzględnienie certyfikatów ze szkoleń e-learningowych KIRP, prowadzonych na platformie https://e-learning.kirp.pl/, z których aplikanci mają możliwość skorzystać fakultatywnie, jednakże w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w harmonogramie. Potwierdzeniem odbycia zajęć i zaliczenia testu końcowego będzie certyfikat wygenerowany przez Platformę w formie PDF, które aplikant jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć przesyłając na adres e-mail: aplikacja@oirp.walbrzych.pl, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

30.09.2023 r. Prawo gospodarcze – prawo autorskie (4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

07.10.2023 r. Prawo gospodarcze – prawo przewozowe (2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

21.10.2023 r. Prawo gospodarcze – fundacje i stowarzyszenia (1 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń), ochrona konkurencji i konsumenta (2 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń)

28.10.2023 r. Prawo gospodarcze – ochrona danych osobowych (3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 434/XI/2022 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 21 grudnia 2022 r.
Harmonogram zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2023
DataPrzedmiot
14.01.2023(8 h konwersatoriów) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
21.01.2023(8 h konwersatoriów) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
28.01.2023(2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
04.02.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
11.02.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
18.02.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
25.02.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
04.03.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
11.03.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
18.03.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
25.03.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
01.04.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
15.04.2023(8 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
22.04.2023Kolokwium Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia
06.05.2023(6 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
13.05.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
20.05.2023(8 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
27.05.2023(7 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
03.06.2023(7 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
17.06.2023(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym; (2 j.z.) zajęcia e-learningowe Historia świadczenia pomocy prawnej
24.06.2023Kolokwium Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
01.07.2023(1 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń) Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
08.07.2023Rezerwa
26.08.2023(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
02.09.2023(4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - rejestr zastawów (4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przedsiębiorców
09.09.2023(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo zamówień publicznych
16.09.2023(6 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - świadczenie usług drogą elektroniczną
23.09.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ubezpieczenia
30.09.2023(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona danych osobowych
07.10.2023(1 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - fundacje i stowarzyszenia ( 2 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona konkurencji i konsumenta
14.10.2023(1 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń wykorzystanie rezerwy) Prawo gospodarcze - Prawo spółdzielcze
21.10.2023(2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przewozowe
28.10.2023(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo autorskie
04.11.2023Kolokwium Prawo gospodarcze
18.11.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
25.11.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
02.12.2023(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
09.12.2023Kolokwium Prawo rodzinne i opiekuńcze
Menu