Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku T-Park w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Fakultatywnie możliwość zrealizowania zajęć w formie on-line na Platformie KIRP. Każde z zajęć trwa 3 godz. lekcyjne (135 minut) i kończy się testem zaliczeniowym. Wykaz szkoleń znajduje się na stronie KIRP poprzez zalogowanie się do zajęć e-learningowych.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

03.09.2022 r. – Ochrona danych osobowych (3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń)

10.09.2022 r. – Rejestr zastawów (4 h ćwiczeń); prawo przedsiębiorców (4 h ćwiczeń)

22.10.2022 r. – Prawo przewozowe (2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

29.10.2022 r. – Ubezpieczenia (4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 265/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 23 grudnia 2021 r.
Harmonogram zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2022
DataPrzedmiot
08.01.2022(8 h konwersatoriów) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
15.01.2022(8 h konwersatoriów) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
22.01.2022(2 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń) Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
29.01.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
05.02.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
12.02.2022(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
19.02.2022(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
26.02.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
05.03.2022(3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia (3 h konwersatoriów) Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
12.03.2022(6 h ćwiczeń) Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego
19.03.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
26.03.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
02.04.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
09.04.2022(6 h ćwiczeń) Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i w sprawach o wykroczenia
23.04.2022Kolokwium Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia
07.05.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
14.05.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
21.05.2022(7 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
28.05.2022(8 h ćwiczeń) Prawo spółek handlowych
04.06.2022(6 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
11.06.2022(7 h ćwiczeń) Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
25.06.2022Kolokwium Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
02.07.2022Rezerwa
20.08.2022(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
27.08.2022(6 h ćwiczeń) Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym
03.09.2022(4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - rejestr zastawów (4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przedsiębiorców
10.09.2022(3 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona danych osobowych
17.09.2022(6 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - świadczenie usług drogą elektroniczną
24.09.2022(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo autorskie
01.10.2022(4 h konwersatoriów + 3 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo zamówień publicznych
08.10.2022(1 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - fundacje i stowarzyszenia ( 2 h konwersatoriów + 2 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ochrona konkurencji i konsumenta
15.10.2022(1 h konwersatoriów + 6 h ćwiczeń wykorzystanie rezerwy) Prawo gospodarcze - Prawo spółdzielcze
22.10.2022(4 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - ubezpieczenia
29.10.2022(2 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo gospodarcze - Prawo przewozowe
05.11.2022Kolokwium Prawo gospodarcze
19.11.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
26.11.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
03.12.2022(3 h konwersatoriów + 4 h ćwiczeń) Prawo rodzinne i opiekuńcze
10.12.2022Kolokwium Prawo rodzinne i opiekuńcze
Menu