Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej – 13.04.2024 r.

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej z przedmiotu: “Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia” odbędzie się w dniu 13.04.2024 r. o godz. 9:30 na Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, budynek Invest-Park (sala konferencyjna mała).

Lista-osób-piszących-kolokwium-na-własnym-komputerze

Menu