Prawnicy jako cel gróźb i agresji – ankieta CCBE dla radców prawnych

Szanowni Państwo,

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE przygotowała ankietę, badającą zjawisko gróźb i agresji, których celem padają prawnicy. Dzięki oszacowaniu skali zjawiska i zbadaniu jego cech charakterystycznych możliwe będzie stworzenie rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo prawników w całej Europie. Groźby i agresja wobec prawników (radców prawnych i innych przedstawicieli zawodów prawniczych) są niepokojącym zjawiskiem, które ma znaczący wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w wielu krajach. Niestety w dzisiejszych czasach jest to realny problem, z którym musimy się zmierzyć.

Ankieta ma za zadanie stanowić podstawę do projektowania systemowych rozwiązań w całej wspólnocie europejskiej w temacie tak ważnym, jak bezpieczeństwo osób wykonujących zawód prawnika. Samorząd radców prawnych współpracuje z CCBE na co dzień przy realizacji wielu projektów. Jest to największa tego typu organizacja w Unii Europejskiej, mającą realny wpływ na powstające prawodawstwo na poziomie europejskim.

Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w tym badaniu. Nie zajmie to więcej niż 10 minut. Udział w ankiecie jest anonimowy. Można ją wypełnić do 22 grudnia 2023 r. Dzięki trafnej diagnozie CCBE będzie w stanie zaproponować najwłaściwsze metody reagowania i systemowe ramy zabezpieczające bezpieczeństwo prawników w całej Unii Europejskiej.

Ankieta dostępna jest tutaj.

Włodzimierz Chróścik

Prezes KRRP

Menu