Natychmiastowe zawieszenie przepisów dot. Izby Dyscyplinarnej SN

Koleżanki, Koledzy!

W wydanym postanowieniu z 08.04.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów (sprawa C-791/19).

Treść komunikatu prasowego w tej sprawie do pobrania pod tym linkiem.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu