Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekskluzja społeczna (21-22 października 2024 r.)

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekskluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”, która planowana jest na dni 21 – 22 października 2024 r.

Konferencja w swym merytorycznym zakresie obejmować będzie zagadnienia zarówno o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależne naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Zapraszamy zatem do udziału zarówno przedstawicieli wskazanych nauk, jak również przedstawicieli organizacji oraz instytucji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Konferencji będzie ocena obecnego stanu prawnego i wypracowanie postulatów de lege ferenda w poszanowaniu międzynarodowych standardów, zmierzających do wyeliminowania barier, sprawiających, iż osoby z niepełnosprawnościami nie uczestniczą w pełni w życiu codziennym.

Na miejsce Konferencji wybrano ponownie Courtyard by Marriott Szczecin City przy ul. Brama Portowa II.

Opłata konferencyjna została ustalona w wysokości 500 zł dla każdego uczestnika. Konferencja została dofinansowana w ramach grantu „Doskonała nauka II”, przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
W przypadku chęci uczestnictwa prosimy o dokonanie rejestracji za pośrednictwem poniższego FORMULARZA

Liczba miejsc jest ograniczona.

Menu