Zaproszenie do udziału w konkursie CCBE Amicus Curiae 2025

Komitet HR CCBE zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w corocznym konkursie CCBE Amicus Curiae. Jest to wyjątkowa okazja dla młodych prawników z krajów członkowskich CCBE do zapoznania się z działalnością organizacji, podkreślenia roli prawników w obronie państwa prawa oraz zdobycia praktycznego doświadczenia w pisaniu opinii przyjaciela sądu („amicus curiae brief”).

Konkurs polega na przygotowaniu fikcyjnego pisma amicus curiae (fikcyjnego w tym sensie, że nie jest przeznaczone do wykorzystania w żadnym rzeczywistym toczącym się postępowaniu).

Najlepsze pismo zostanie opublikowane przez CCBE na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zwycięzca otrzyma nagrodę podczas uroczystości w Bordeaux we Francji w dniu 16 maja 2025 r.

Termin zgłoszeń: 1 września – 30 listopada 2024 r.

Więcej informacji i szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej CCBE: przejdź do strony

Menu