Ogłoszenie o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu zgodnie z § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. podaje do publicznej wiadomości,  że wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyli:

  • Pan Sebastian Dereń,
  • Pani Barbara Tofel,
  • Pani Karolina Wachtor-Hłodzik,
  • Pan Marcin Władecki.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawców,  mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie jest publikowane przez okres 14 dni.

Menu