Wpis na listę radców prawnych po tegorocznym egzaminie radcowskim

Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Wałbrzychu w dniu 27 czerwca 2024 r..

Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Osoby, które nie odbyły aplikacji składają wnioski do dnia 13 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Wnioski, które wpłyną do biura Izby po terminie. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady, zaś termin ślubowania zostanie ustalony indywidualnie.

Wymagane dokumenty do wpisu na listę radców prawnych TUTAJ

 

Menu