Od 22 stycznia istnieje możliwość rejestracji na XII edycję Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich – Negocjator Roku 2024. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2024 r. za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej wydarzenia: www.turniej.kirp.pl

Celem turnieju jest doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań uwzględniających faktyczny interes klienta.

Aby zakwalifikować się do I etapu konkursu, każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest przesłać na adres email: admin.kirp@inteligames.eu zaświadczenie o ukończeniu e-learningowego kursu „Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji, dyskusji)”, dostępnego bezpłatnie na platformie   www.e-kirp.pl. Na ukończenie kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie turnieju uczestnicy mają czas do 19 lutego do godz. 12.00.

Turniej odbywa się w II etapach i przeznaczony jest dla trzyosobowych zespołów złożonych z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

I etap odbędzie się 24 lutego 2024 r. o godz. 12.00 i polega na rozwiązaniu quizu on-line we wskazanym przez organizatora czasie na stronie internetowej turnieju. Cały Zespół rozwiązuje test wspólnie, korzystając tylko z jednego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu), tj. uczestnicy mogą spotkać się i uzupełnić test korzystając z jednego urządzenia lub połączyć się w dowolnej formie ze sobą i wybrać osobę, która będzie wypełniała test w imieniu całego Zespołu.

Do II etapu turnieju – Finału zostaną zakwalifikowane trzy Zespoły, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca w rankingu. Data Finału ogłoszona zostanie na stronie turnieju do 29 lutego 2024 r.

Finał turnieju polegać będzie na rozegraniu przez każdego z Finalistów gry negocjacyjnej. Nagrodami dla zwycięzców XII edycji turnieju będą:

za zajęcie I miejsca – Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 4500 zł na Zespół, nie więcej niż 1500 zł na każdego członka Zespołu;

za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 3000 zł na Zespół, nie więcej niż 1000 zł na każdego członka Zespołu;

za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 1500 zł na Zespół, nie więcej niż 500 zł na każdego członka Zespołu.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają również nagrody książkowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: www.turniej.kirp.pl 

UWAGA! W turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Menu