Szanowni Państwo,

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy organizuje webinar pt : ”Szef w roli mediatora- rozwiązywania konfliktów w zespole”.

Termin szkolenia: 30 styczeń 2024 r. wtorek od godź. 17.30- 19.45 – 3 godziny lekcyjne.

Miejsce szkolenia: on-line na platformie ZOOM, przed szkoleniem uczestnicy otrzymają link do szkolenia.

Cena szkolenia: 150 zł brutto.

OCZEKIWANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Przełożony zna i potrafi zastosować sprawdzone metody działania w sytuacjach sporów i konfliktów między pracownikami.
  • Przełożony potrafi wejść w rolę mediatora i umiejętnie identyfikować potrzeby i interesy stron konfliktu.
  • Przełożony potrafi wspierać strony konfliktu w kreatywnym poszukiwaniu rozwiązania sporu.
  • Przełożony potrafi zna i potrafi zastosować odpowiednie narzędzia komunikacyjne i asertywne w celu zaangażowania stron sporu do wypracowania rozwiązania.

Formularz zgłoszenia oraz program szkolenia dostępne na stronie Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

Serdecznie zapraszam

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIPR  w Bydgoszczy

Bernadeta Podraska

tel.602494335

 

Menu