Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, piątą już edycję studiów podyplomowych “Prawo Egzekucji Sądowej”. Oczywiście w dużej mierze będą one poświęcone zmianom k.p.c. wprowadzanym w ostatnich latach. W programie studiów V edycji przewidziana została specjalna jednostka zajęciowa w celu rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się na tle wykładni przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych, w brzmieniu ustalonym na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 614).

Aby ułatwić udział w zajęciach Studentom z całej Polski, studia będą odbywały się w formie zdalnej (online) z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zajęcia będą prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów z zakresu postępowania egzekucyjnego z całego kraju. Prowadzący są z jednej strony wykładowcami akademickimi (profesorami i doktorami w zakresie nauk prawnych), z drugiej zaś strony – praktykami zajmującymi się na co dzień egzekucją sądową.

Gorąco zachęcam do udziału!

Szczegółowe informacje o studiach, w tym ich nowej edycji znajdziecie Państwo TUTAJ

Zachęcam również do przeczytania wywiadu z kierownikiem studiów – prof. Sławomirem Cieślakiem: TUTAJ

Kontakt w sprawie studiów:
Sylwia Spętany

tel. 42 635 63 01

email: sspetany@wpia.uni.lodz.pl

Katarzyna Godecka

tel. 42 635 63 59

email: katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl  

Plan Studiów Podyplomowych – Prawo Egzekucji Sądowej 2023-24

 

Menu