Ogłoszenie o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych

Na podstawie § 12  Uchwały Nr 110 /VII/ 2010  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie  regulaminu  prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity – załącznik do uchwały nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.) , Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu  i n f o r m u j e,  że wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyła Pani Magdalena Nestmann.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu zwraca się do zainteresowanych o istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje dotyczące Wnioskodawczyni.

Ewentualne zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych należy składać w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Menu