WARSZTATY Z ZAKRESU FUNKCJONALNOŚCI KRZ I SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021r. postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne toczą się wyłącznie w formie online. Składanie pism, dokonywanie doręczeń oraz wydawanie orzeczeń odbywa się wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Z uwagi na to, że po prawie roku od wejścia w życie znowelizowanych przepisów wielu profesjonalnych pełnomocników nadal kieruje do sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych wnioski papierowe oraz – jak wynika z rozmów z pracownikami wydziałów – nie korzysta z funkcjonalności Portalu Publicznego, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie postanowił przeprowadzić spotkania warsztatowe dla profesjonalnych pełnomocników z zakresu funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja uczestników TUTAJ

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. w formule online. Rozpoczęcie spotkania godz. 16.00. Przewidywany czas trwania 2-3 godziny (częściowo zależne od liczby pytań).

Menu