Zmiany w systemie PROK-SYS. Kolejne ułatwienie dla radców prawnych.

System informatyczny PROK-SYS, funkcjonujący we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, pozwala m.in. na zapoznanie się z udostępnionymi aktami zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych. Dostęp do akt uzyskuje się za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt. Teraz logowanie do serwisu możliwe jest także przez usługę login.gov.pl.

 

Do tej pory w celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt za pośrednictwem internetu, należało w jednostce prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację czy akta sprawy karnej, w której radca prawny pełni rolę obrońcy lub pełnomocnika, są zdigitalizowane, a następnie zawnioskować do prokuratora prowadzącego postępowanie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Przeglądania Akt.

Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia, radca prawny otrzymywał login i hasło do zalogowania się do PPA.

W październiku 2022 r. uruchomiono w Portalu Przeglądania Akt usługę login.gov.pl, która daje możliwości logowania się stron postępowania do PPA bez konieczności posługiwania się loginem i hasłem wygenerowanym z systemu PROK-SYS.

Jest to znaczne ułatwienie dla radców prawnych, ponieważ teraz dostęp do zdigitalizowanych akt przez internet nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania w PPA.

Ważne! Radca prawny, aby móc zalogować się na PPA, musi mieć profil zaufany.

Warunkiem utworzenia przez prokuratora w systemie PROK-SYS udostępnienia dla radcy prawnego z wykorzystaniem usługi login.gov.pl jest przekazanie przez radcę prawnego prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia numeru PESEL.

Portal Przeglądania Akt jest dostępny TUTAJ

Na stronie PPA znajdują się materiały wideo prezentujące sposób zalogowania się do usługi.

Menu