OKN Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ogólnopolską Konferencję zatytułowaną Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, która odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2022 r. w trybie hybrydowym. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencja w swym merytorycznym zakresie obejmować będzie zagadnienia zarówno o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależne naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Zapraszamy zatem do udziału zarówno przedstawicieli wskazanych nauk, jak również przedstawicieli organizacji oraz instytucji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Konferencji jest bowiem uwrażliwienie na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie, a także ocena współczesnych rozwiązań zaistniałych w praktyce problemów oraz próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda.

Poniżej program Konferencji. W programie przy każdym z paneli znajduje się ikona aplikacji MS Teams, po kliknięciu, w którą zostaną Państwo przekierowani do spotkania, gdzie odbędzie się transmisja obrad.

Program OKN Sytuacja Obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społecznego

Menu