Prezentacje prelegentów poruszające temat alternatyw dla detencji dzieci w ramach projektu CADRE

Szanowni Państwo,

przedstawiamy prezentacje trzech prelegentów: Eleonory Celorii, Jacka Białasa oraz Daniela Witko poruszające temat alternatyw dla detencji dzieci w ramach projektu CADRE.

Szkolenie, które odbyło się w dniu 30 września 2022 r. zostało nagrane, zostanie udostępnione w późniejszym czasie.

W ramach projektu powstały również:

– podręczniki

  1. Opieka nad dziećmi będącymi migrantami: potrzeba stosowania środków alternatywnych
  2. Środki alternatywne wobec detencji: praktyczny przykład opieki nad dziećmi będącymi migrantami
  3. Odpowiednie procedury gwarantujące dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej dzieciom będącym migrantami, w stosunku do których zastosowano detencję albo środki alternatywne wobec detencji
  4. Jak komunikować się i pracować z dziećmi, w stosunku do których stosowane są środki alternatywne wobec detencji?

Są one dostępne, poza językiem polski, także w językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, greckim i holenderskim.

Baza danych https://www.icj.org/jurisprudence/ w której znajdują się przepisy prawa oraz  orzecznictwo dotyczące najlepszych praktyk i standardów w zakresie alternatyw do detencji dzieci migrantów.

Prezentacja badanie dobra dziecka 2022.09 Daniel v.01 (1)

detencja ETPC 09 2022 (1)

Age assesment in Italy CADRE (1)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Jednocześnie zwracam się do tych Państwa, którzy uczestniczyli w szkoleniu w dniu 30 września br. o wypełnienie ankiety na temat przeprowadzonego szkolenia, która jest dostępna pod linkiem TUTAJ

 

Menu