Zajęcia e-learningowe dla aplikantów na platformie KIRP

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji udostępnione są na nowej Platformie e-learningowej KIRP:

https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/

Tematyka zajęć obejmuje:

1) dla aplikantów I roku aplikacji:

– Prawo ubezpieczeń społecznych – zagadnienia podstawowe
– Sztuka prezentacji i etykieta wykonywania zawodu
– Wynagrodzenie szkody na osobie
– Zniesienie współwłasności nieruchomości
– Prawo spadkowe

2) dla aplikantów II roku aplikacji:

– Historia świadczenia pomocy prawnej
– Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
– Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności
– Prawo własności intelektualnej
– Ochrona danych osobowych

3) dla aplikantów III roku aplikacji:

– Psychologiczne aspekty pracy prawnika
– Źródła prawa Unii Europejskiej i ich stosowanie w krajowym porządku prawnym. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
– Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej
– Prawo celne
– Etyka radcy prawnego

 

 

 

Menu