Stanowisko Rady OIRP w Wałbrzychu w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Pod poniższym linkiem publikujemy Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych Dz.U. z 2022 r., poz. 1166, dotyczących zasad przynależności do samorządu zawodowego (sygn. akt K 6/22).

Dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu
Marek Majka

STANOWISKO

 

Menu