Ogłoszenie o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych

Na podstawie § 12  Uchwały Nr 110 /VII/ 2010  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie  regulaminu  prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tekst jednolity – załącznik do uchwały nr 167/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 r.) , Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu  i n f o r m u j e,  że wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyła Pani Agata Czyż.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu zwraca się do zainteresowanych o istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje dotyczące Wnioskodawczyni.

Menu