Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie (www.fundacjaiv.pl) zaprasza adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich do współpracy, w 2023 r., przy prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: wspolpraca@fundacjaiv.pl. W treści wiadomości prosimy o wskazanie posiadanych kwalifikacji zawodowych (tytuł adwokata lub radcy, kompetencje doradcy obywatelskiego) oraz o określenie obszaru (poprzez podanie nazwy powiatu) na którym mogą Państwo prowadzić punkt NPP/NPO.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod ww. adresem mailowym (wspolpraca@fundacjaiv.pl) lub pod numerem telefonu: 781-151-036.

Menu