XIV edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Wzorem ubiegłego roku Konkurs organizowany będzie w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać bezpośrednio do Kapituły Konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tak jak w roku ubiegłym dodatkowym elementem Konkursu będzie głosowanie internetowe, w którym zagłosować na danego kandydata może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej Konkursu, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 3 czerwca 2022 r.

Aby zgłosić kandydata do Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia kandydata – załącznik nr 1
  2. Pisemne oświadczenie kandydata – załącznik nr 2
  3. Krótki życiorys kandydata
  4. Zdjęcie kandydata – biznesowe/formalne, aktualne, kolorowe, w formacie JPG/PNG
  5. Zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 3

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl lub na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej TUTAJ.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności pro bono.

Menu