Kuratorzy dla małoletnich w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej

W związku z pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz na prośbę Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Apelacji Wrocławskiej, poszukujemy radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do pełnienia funkcji kuratora dla małoletnich w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej, umieszczenie w pieczy zastępczej i innych z udziałem małoletnich przybywających do Polski bez opiekunów prawnych, celem reprezentowania ich praw w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Powyższe działania są związane z masowym napływem na terytorium RP cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, w tym również małoletnich, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym oraz spodziewanym wpływem do sądów spraw związanych z regulowaniem ich sytuacji prawnej.

Chętnych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich naszej Izby do wykonywania funkcji kuratora prosimy o dokonywanie zgłoszeń mailowo na adres: biuro@oirp.walbrzych.pl, w tytule wiadomości wpisując „KURATOR UA” do dnia 15 marca 2022 r. włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • informację nt. znajomości języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym (aczkolwiek znajomość języka nie jest warunkiem koniecznym do objęcia funkcji kuratora),
  • godziny dostępności,
  • zgodę na ewentualny kontakt (telefoniczny/mailowy) ze strony sądów w sprawach opisanych powyżej (w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowań z udziałem małoletnich oraz zachowania należytej sprawności przy rozpoznawaniu tych spraw) oraz
  • informację nt. obszaru sądów na jakich zgłaszający może pełnić funkcję kuratora.

Lista osób, które wyraziły gotowość pełnienia funkcji kuratora dla małoletnich wraz z w/w danymi zostanie przekazana do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz właściwych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Apelacji Wrocławskiej.

 W załączeniu notatka dot. sytuacji małoletnich napływających wraz z falą uchodźców w związku z masowym wjazdem na terytorium RP cudzoziemców będących obywatelami Ukrainy oraz cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa tego państwa, zamieszkałych na stałe na jego terytorium, którzy opuścili je w związku z konfliktem zbrojnym.

Notatka dot. sytuacji małoletnich napływających z Ukrainy na terytorium RP

Menu