Zapraszamy wszystkie dzieci „w wieku mikołajkowym” radców prawnych oraz aplikantów zrzeszonych w naszej Izbie – na spotkanie mikołajkowe w dniu 11 grudnia 2021 r. (sobota).

Ze względu na istniejące ograniczenia, Święty Mikołaj nie przybędzie osobiście na spotkanie, lecz tego co najważniejsze nie zabraknie.

Miejsce spotkania w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu (ul. Brzechwy 16, Wałbrzych). W owym dniu i miejscu najmłodsi będą mogli oglądnąć sztukę pt. „Władca Skarpetek” (szczegóły: tutaj). Spektakl ma formułę zamkniętą i jest wystawiany wyłącznie dla nas. Rozpoczęcie spektaklu w dniu 11 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 (prosimy o punktualne przybycie).

Po spektaklu rozdanie prezentów dla dzieci.

Liczba uczestników mogących wziąć udział w spotkaniu mikołajkowym jest ograniczona do 100 osób. Z uwagi na najmłodszych adresatów wydarzenia, prosimy o zgłaszanie dzieci z TYLKO Z JEDNYM RODZICEM (opiekunem prawnym), bez innych osób towarzyszących, niezależnie od liczny zapisanych dzieci. Jest to podyktowane koniecznością spełnienia wymogów sanitarnych i zapewnienia odstępów miedzy osobami na sali.

Dla każdego dziecka przewidziana jest imienna paczka. Koszt jednej paczki to 50 zł, który pokrywają w całości rodzice. WAŻNE! Proszę wskazać w przelewie imię i wiek dziecka („lat x”), z uwagi na różną kategorię paczek przewidzianych dla grup wiekowych.

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wpłatę na konto Izby kwoty odpowiadającej ilości zamówionych paczek (w zależności od liczby dzieci), podając dodatkowo w tytule przelewu: imię dziecka (dzieci), numer wpisu na listę i nazwisko rodzica (opiekuna).

Wpłaty na konto izby (będące zgłoszeniami uczestnictwa) są przyjmowane do 3 grudnia 2021 r. (piątek), do godz. 12:00. O uczestnictwie w wydarzeniu decyduje wpłata.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu