Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszają trzynastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących na szczególne wyróżnienie – publikacji niosących realne wskazówki i rozwiązania odnośnie do stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Takie ujęcie tematu ma na celu ułatwić pracę przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i stronom procesu, a nowym adeptom zawodów prawniczych przybliżyć praktyczną stronę profesji.

Trzynasta edycja Konkursu obejmuje książki wydane po raz pierwszy w 2020 roku. Mile widziane są zarówno publikacje wieloletnich praktyków, jak i młodych autorów. Powinny one mieć charakter opracowania o charakterze ogólnym, monografii prawniczej, poradnika praktycznego albo komentarza; może to być także opracowanie orzecznictwa.

Za najlepszą pracę jest przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto organizatorzy mogą przyznać wyróżnienie w postaci rocznego bezpłatnego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej bezpłatnej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”.

Zgłoszenia poparte uzasadnieniem przyjmowane są do 15 października 2021 roku.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stronie WOLTERS KLUWER

Menu