Rekrutacja na stanowisko Sekretarza Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Wałbrzychu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku Sekretarza Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Wałbrzychu.

 Zakres obowiązków:

  • obsługa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego polegająca między innymi na:

– protokołowaniu rozpraw i posiedzeń dyscyplinarnych,

– prowadzeniu akt dyscyplinarnych,

– prowadzeniu kalendarza wokand,

– sporządzeniu sprawozdań z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

– bieżącym raportowaniu Przewodniczącej Sądu o wpływie spraw, maili, dokumentów,

– wykonywaniu zarządzeń Przewodniczącej Sądu oraz pozostałych Sędziów,

– prowadzeniu i bieżącym aktualizowaniu repertorium Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

– udzielaniu stronom, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz innym organom, informacji o stanie spraw,

–  obsłudze poczty elektronicznej w zakresie działalności Sądu,

– sporządzeniu wykazu ryczałtów należnych Sędziom i przedkładaniu miesięcznych wykazów Prezydium Rady OIRP

  • obsługa Rzecznika Dyscyplinarnego polegająca między innymi na:

– rejestracji wypływających skarg,

– zakładaniu i prowadzeniu akt dyscyplinarnych,

– wykonywaniu zarządzeń Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,

– sporządzaniu sprawozdań z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego,

– bieżącym raportowaniu Rzecznika Dyscyplinarnego o wpływie spraw, maili, dokumentów,

– prowadzeniu i bieżącym aktualizowaniu repertorium Rzecznika Dyscyplinarnego,

– udzielaniu stronom, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz innym organom, informacji o stanie spraw,

–  obsłudze poczty elektronicznej w zakresie działalności Rzecznika,

– sporządzeniu wykazu ryczałtów należnych Rzecznikowi i jego zastępcom i przedkładaniu miesięcznych wykazów Prezydium Rady OIRP.

Czego oczekujemy:

– chęci zdobycia doświadczenia w organie dyscyplinarnym Izby,

– skrupulatności i dokładności w pracy biurowej,

– odpowiedzialności i bardzo dobrej organizacji pracy,

– samodzielności, systematyczności, komunikatywności,

wyższego wykształcenia, znajomości przepisów procedury karnej, przepisów KERP, ustawy o radcach prawnych.

 

Forma współpracy do ustalenia.

CV prosimy przesyłać na adres osd@oirp.walbrzych.pl do dnia 15 sierpnia 2021 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu z siedzibą: ul. Dmowskiego 20/4, 58-300 Wałbrzych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby wziąć udział w rekrutacji. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przesyłanie aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie ze wskazanym wyżej celem przetwarzania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe klauzule informacyjne dla kandydatów na pracowników, jak i kandydatów na zleceniobiorców znajdują się na stronie oirp.walbrzych.pl w zakładce RODO. W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@oirp.walbrzych.pl

Menu