XIII edycja Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który organizowany jest dorocznie przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku.

Od tego roku zmianie ulega formuła Konkursu. W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 21 maja 2021 r. na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 20/4, 58-316 Wałbrzych lub elektronicznie na adres: biuro@oirp.walbrzych.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu (w załączeniu poniżej).

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybiera maksymalnie 3 kandydatów i przedstawia ich Kapitule Konkursu.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych (w załączeniu uchwała Prezydium KRRP z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Kapituły Konkursu).

Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu będzie głosowanie internetowe, w którym głosować na danego kandydata, zgłoszonego przez  okręgowe izby, może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności po bono.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej.

Uchwała Prezydium KRRP nr 174.XI.2021 – Regulamin

Formularz zgłoszenia – Kryształowe Serce Radcy Parwnego

 

Menu