Koleżanki, Koledzy!

Miło mi poinformować, że zostało zawarte porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, w zakresie obejmującym możliwość korzystania ze szkoleń on-line Izby szczecińskiej przez radców prawnych i aplikantów naszej Izby. W związku z tym możemy od dziś korzystać ze szkoleń on-line z oferty Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, co ważne – na takich samych zasadach, jak radcowie prawni (aplikanci) Izby szczecińskiej.

  • Odpłatność za szkolenie on-line dokonywana jest za pomocą systemu e-płatności, w czasie rejestracji na szkolenie.
  • Przy rejestracji na określone szkolenie proszę zaznaczyć pole: Jestem członkiem OIRP w Wałbrzychu – tylko wówczas zostanie naliczona odpłatność w odpowiedniej (niższej) wysokości.
  • Numer wpisu na listę radców prawnych (aplikantów) proszę podawać wyłącznie WIELKIMI LITERAMI.

Oferta szkoleń on-line dostępna pod linkiem: https://oirp.szczecin.pl/dla-radcow/szkolenia-zawodowe/srody-radcowskie/lista-szkolen/

Zachęcam do korzystania z dostępnych szkoleń on-line, tym bardziej wobec obecnej sytuacji, a także zbliżającego się ku końcowi okresu szkoleniowego.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu