Filmowe podsumowanie wydarzeń 2019 roku w naszej Izbie

Koleżanki i Koledzy.

Tak jak w poprzednim roku, tak i tym razem na drugim Balu Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu (mającym miejsce w Legnicy w dniu 17 stycznia 2020 r.), podsumowaliśmy wydarzenia minionego 2019 roku w działalności naszej Izby. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu