Sekcja górska OIRP w Wałbrzychu – “Niebiescy na szlaku”

Koleżanki, Koledzy radcowie prawni i aplikanci.

Informujemy, że powstała i już działa w naszej Izbie Sekcja górska pn. “Niebiescy na szlaku”.

Spotkanie organizacyjne osób, zainteresowanych wspólną inicjatywą wędrówek po górskich szlakach, miało miejsce w Szklarskiej Porębie w dniu 18.10.2019 r. Spotkanie to było poświęcone w głównej mierze funkcjonowaniu Sekcji górskiej w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Ustalono m.in., że Sekcja górska będzie działać pod nazwą “Niebiescy na szlaku”. Głównym celem utworzenia Sekcji górskiej to przede wszystkim integracja naszego środowiska, poprzez wędrówki górskie dla wszystkich zainteresowanych członków naszej Izby (radców prawnych, jak i aplikantów). Sekcja górska będzie także koordynować działania związane z organizacją rajdów, w tym także rajdów we współpracy z innymi izbami.

Niezbędnym jest dodanie, że inicjatywa utworzenia sekcji górskiej, w ramach działalności Komisji sportu i rekreacji OIRP w Wałbrzychu to pomysł zarówno radców prawnych, ale także aplikantów radcowskich naszej Izby. Jak wiemy pomysł ten sprawdził się już przy pierwszym wyjściu w góry, o czym pisaliśmy na profilu Facebook Izby.

Ze strony Izby osobami koordynującymi działania sekcji górskiej są: mec. Andrzej Komsta oraz mec. Dawid Zawodziński.

Kontakt mailowy z Sekcją górską poprzez adres: gory@oirp.walbrzych.pl

Komunikaty o wyjściu w góry, w ramach Sekcji górskiej będą pojawiać się na stronie Izby oraz na profilu Facebook Izby.

***

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu