Stanowisko przyjęte na XL Zgromadzeniu Sprawozdawczym

Szanowni Państwo.

Na ostatnim XL Zgromadzeniu Sprawozdawczym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, które miało miejsce w Wałbrzychu w dniu 14.06.2019 r. delegaci przyjęli jednogłośnie Stanowisko w sprawie konieczności zmian przepisów wewnętrznych samorządu radców prawnych dotyczących wyborów do organów samorządowych, liczby członków tych organów i zasad ich funkcjonowania.

Treść Stanowiska dostępna pod linkiem.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu