Szanowni Państwo

Przypominamy o terminowym obowiązku opłacania składek – członkowskiej i ubezpieczeniowej. Aktualna wysokość składki członkowskiej i ubezpieczeniowej, zróżnicowana co do wysokości dla poszczególnych grup radców prawnych, jest podawana na stronie Izby (pod linkiem: https://oirp.walbrzych.pl/skladki/). Składki za dany miesiąc w wysokości obowiązującej radcę prawnego są wymagalne z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Na jednym z ostatnich posiedzeń, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu uznała, że opóźnienie w terminowym uiszczaniu składek i powstała z tego tytułu zaległość  przekraczająca 6 miesięcy skutkować będzie dochodzeniem zaległości bezpośrednio na drodze sądowej.

W związku z powyższym, proszę o terminowe uiszczanie należności z tytułu składek (członkowskiej i ubezpieczeniowej), jak też uregulowanie istniejących zaległości. Jednocześnie, proszę o rozważenie możliwości skorzystania ze stałego zlecenia przelewu w banku, obejmującego kwotę miesięcznej składki, przy czym w tytule zlecenia przelewu proszę wskazać: „składka radcowska, nr wpisu”.

***
Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu