Stanowisko Rady ws. uchwał na Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych

Szanowni Państwo

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych na dzień 10 listopada 2018 r. (o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 19 października 2018 r., https://oirp.walbrzych.pl/2018/10/19/nadzwyczajny-krajowy-zjazd-radcow-prawnych/), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu na ostatnim posiedzeniu w dniu 25 października 2018 r. podjęła stanowisko w sprawie przedkładanych uchwał na Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych.

***

Wobec zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych (także z inicjatywy naszej Izby), Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w wypowiedzi zamieszczonej na stronach internetowych OIRP Warszawa (tekst dostępny pod linkiem: https://www.oirpwarszawa.pl/czas-proby/) podważył zasadność podejmowania tego rodzaju działań, upatrując w nich naruszenia podstaw demokracji samorządowej.

W odpowiedzi na powyższe, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na stronach internetowych OIRP Kraków (tekst dostępny pod linkiem: https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-spoleczenstwa/czas-proby-czas-refleksji/) wyraził głębokie zaniepokojenie tego rodzaju postawą, podważając jednocześnie argumentację stawianą przez Dziekana największej Izby w kraju.

Odsyłam Państwa do lektury.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Marek Majka

Menu