Krajowa Rada Radców Prawnych na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

To trzeci przypadek zwołania zjazdu nadzwyczajnego, ale pierwszy w historii samorządu radcowskiego zwołany w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych (art. 58 ust. 1 pkt. 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych: (…) na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okręgowych izb radców prawnych).

O zwołanie Zjazdu przez Krajową Radę zawnioskowały zgodnymi uchwałami, podjętymi w każdym przypadku jednogłośnie, rady 8 okręgowych izb radców prawnych odpowiednio w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Szczecinie, Wałbrzychu. W wymienionych okręgowych izbach zrzeszonych jest około 15.000 radców prawnych.

Odpowiedź na pytanie: dlaczego został zwołany Nadzwyczajny Zjazd Radców Prawnych, wraz z wyjaśnieniem przesłanek złożenia wniosku o zwołanie, znajduje się w dokumencie dostępnym tutaj (PDF).

Menu